وگرنه منو نمیبرد دانشگاشون بعد ب همه بگه با بانو اومددم یا مهمون دارمدانلود آهنگ جدید محسن چاوشی و سینا سرلک به نام فندک تب داردوس داشتم ب اون (!) بگم اگ سوالی یا حرفی هس همین الان بم بگولیست بهتر… Read More


ب - ويژگيهاي فردي  اين خصـــــــوصيات داراي ماهيت روان شنـــاسانه است. باتوجه به نظريه هاي مك گرگور، هرزبرگ، مازلو و به طوركلي موضوعهاي مربوط به نيازها و انگيزش، نيازهاي سطوح پايين در شروع به ك… Read More